فیزیک
آیا فیزیک به پایان خود رسیده است؟

آیا فیزیک به پایان خود رسیده است؟

آیا فیزیک به حد نهایی قابل اکتشاف برای ما رسیده است یا اینکه امکان‌هایی وجود دارد که تازه داستان آغاز شده باشد؟

ذهن
آگاهی چیست؟

آگاهی چیست؟

ایده‌ای جدید درباره ماهیت آگاهی و این‌که چرا ما آگاهی داریم، چگونگی بازتولید آن توسط ما را افشاء می‌کند. به قلم Michael Graziano نوروساینتیست   آگاهی یک مفهوم دشوار است. آگاهی چیزی فقط در سر…

جدیدترین