جدیدترین مطالب را دنبال کنید

دسته : فلسفه

12 مقالات و مطالب فلسفه

خودآگاهی چیست؟

ذهن خودآگاه را می‌توان به مشابه یک کوره یا تنور در نظر گرفت، اگر شما در یک خواب عمیق باشید شعله هوشیاری شما در سطحی پایین، اما ثابت باقی می...

04:00
consciousness

ماهیت آگاهی چیست؟

ما انسان‌ها خود را موجوداتی دارای خودآگاهی می‌دانیم. هرکس تصوری از خویشتن دارد. اما این آگاهی چیست؟ آیا آگاهی جایگاهی در مغز دارد یا چیزی فراتر از مغز و جسم...

کمتر از 30 ثانیه
کانال علم روز