مرور رده

دسته بندی نشده

اخترشناسان ستاره‌ی نزدیکی پیدا کرده‌اند که نمونه‌ای از خورشید جوان است

خورشید، تنها ستاره‌ی منظومه‌‌ی شمسی حدود 4.6 میلیارد سال سن دارد که این تخمین از طریق مشاهدات ستارگان شبیه خورشید و همچنین از ستارگان دیگری که جرم مشابه خورشید دارند، بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که خورشید در طول زمان گرمتر شده و در…
go2top