جدیدترین مطالب را دنبال کنید

دسته : ریاضیات

8

چگونه تقارن‌ها، زیربنای جهانِ در حال گسترش ما را می‌سازند؟

ایزاک نیوتن و سایر فیزیکدانان کلاسیک، فضا و زمان را به عنوان موجودیت‌هایی جداگانه و مطلق‌ می‌دیدند؛ پس‌زمینه‌‌های استواری که ما در برابر‌‌ آن‌ها حرکت‌ می‌کنیم. در ابتدا، این امر...

08:13
کانال علم روز