جدیدترین مطالب را دنبال کنید

تحریریه علم روز

ممکن است سیاه‌چاله‌های در حال برخورد یک درخشش خیره کننده از نور ایجاد کنند

علیرغم شهرتشان به تاریک بودن، ممکن است دو سیاه‌چاله با نمایش یک نور کیهانی خاموش شوند. امواج گرانشی تابش شده از برخورد دو سیاه‌چاله ممکن است با یک درخشش نور...

03:0
فاخته قنبرنژاد سیستمهای پیچیده و کرونا

سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا: گفتگوی زنده در اینستاگرام

#Live موضوع: سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا میهمان این گفتگو: دکتر فاخته قنبرنژادمتخصص سیستم‌های پیچیدهاستاد دانشگاه صنعتی شریف پنجشنبه 5 تیر ماه 99ساعت 19:00، به وقت تهران در لایو...

01:05
کاربرد علم داده در فیزیک علیرضا وفایی صدر

کاربرد علم داده در فیزیک: گفتگو با دکتر علیرضا وفایی صدر

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: کاربرد علم داده در فیزیک میهمان: دکتر علیرضا وفایی صدر، پژوهشگر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) در صفحه اینستاگرام مجله علم روز: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

کمتر از 30 ثانیه
پارادوکس اطلاعات سیاهچاله کمال حاجیان

پارادوکس اطلاعات در سیاه‌چاله: گفتگو با دکتر کمال حاجیان

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: پارادوکس اطلاعات در سیاه‌چاله میهمان: دکتر کمال حاجیان، متخصص فیزیک سیاه‌چاله از دانشگاه MiddleEast Technical University در ترکیه در صفحه اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

کمتر از 30 ثانیه
کانال علم روز