مرور برچسب

تابش پس زمینه کیهانی

جریان تاریک (Dark Flow) چیست؟

جریان تاریک اشاره به پدیده‌ای دارد که طبق آن بخش عظیمی از کهکشان‌ها همگی به سوی نقطه‌ای خارج از افق کیهانی ما کشیده می‌شوند. گروهی از دانشمندان با استفاده از داده‌های تابش پس‌زمینه کیهانی و اندازه‌گیری راستای حرکت حدود ۷۰۰ خوشه کهکشانی در…

نظریه بیگ‌ بنگ چیست؟ – به زبان ساده

نظریه بیگ بنگ پذیرفته شده‌ترین تصویر ما از تحول و تکوین کیهان است. این نظریه که از یک تکینگی آغاز می‌شود تحول و تشکیل کیهان و ساختارهای کیهانی را از لحظاتی پس از تکینگیِ نخستین تاکنون را به خوبی توصیف می‌کند. نظریه بیگ‌بنگ تا کنون بارها…

ماده تاریک چیست؟

«ماده تاریک» نامی است که اشاره به بخش گمشده و نامرئی از جرم کیهان دارد. ماده تاریک از جنس ماده است و گرانش آن به صورت جاذبه است. بر خلاف انرژی تاریک که (احتمالا) از جنس انرژی است و کارش دافعه و انبساط فضا است. ماده تاریک چیزی از خود تابش…
go2top