مرور رده

مقالات

جستجو برای یافتن سیارات فراخورشیدی اما قابل سکونت!

در طول تاریخ ، بارها شاهد نظریات و پیش بینی های دانشمندان متعددی درمورد سیارات فراخورشیدی بوده ایم. تا به امروز، سرمایه گذاری های هنگفتی جهت ساخت و ارسال سفینه های بدون سرنشین و حتی تلسکوپ های مدارگرد جهت یافتن نشانه های علمی و واقعی حیات…
go2top