1. صفحه نخست
  2. گرانش،نیروهای طبیعت،نسبیت عام

Tag: گرانش،نیروهای طبیعت،نسبیت عام

چرا نیروی گرانش متفاوت از دیگر نیروهای طبیعت است؟

نیروی گرانش به عنوان یکی از چهار نیروی بنیادی شناخته شده‌ی طبیعت است که در مقیاس‌های بزرگ و در جرم‌های زیاد نقش مهمی ایفا می‌کند. اما این نیرو دارای تفاوت‌هایی اساسی با دیگر نیروهای طبیعت…