1. صفحه نخست
  2. گرانش،نیروهای بنیادی،مکانیک کوانتومی،نسبیت عام،اینشتین،نظریه ریسمان

Tag: گرانش،نیروهای بنیادی،مکانیک کوانتومی،نسبیت عام،اینشتین،نظریه ریسمان

چرا گرانش با دیگر نیروها تفاوت دارد؟

ما از چهار فیزیکدان پرسیدیم چرا گرانش متمایز از دیگر نیروهای طبیعت است. ما چهار جواب مختلف بدست آوردیم. فیزیکدان‌ها سه نیرو از چهار نیروی طبیعت یعنی نیروی الکترومغناطیس و نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی…