1. صفحه نخست
  2. کیهانشناسی،اندازه گیری کیهان،تنش هابل،تنش کیهانی،جرم کیهان،انرژی تاریک،چندجهانی،جهانهای حبابی،تورم کیهانی

Tag: کیهانشناسی،اندازه گیری کیهان،تنش هابل،تنش کیهانی،جرم کیهان،انرژی تاریک،چندجهانی،جهانهای حبابی،تورم کیهانی

اندازه‌گیری کیهان

در قرن پیش کیهان‌شناسان یک داستان حماسی  از یک کیهان گسترده‌ی غیرقابل تصور خلق کرده‌اند که میلیاردها سال پیش با یک مه‌بانگ (بیگ بنگ) آغاز شده است. اما آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که آنها درست…