1. صفحه نخست
  2. کوانتوم،مکانیک کوانتومی،علیت معکوس،کنش شبح‌وار،اینشتین،نیلز بور،زئوس

Tag: کوانتوم،مکانیک کوانتومی،علیت معکوس،کنش شبح‌وار،اینشتین،نیلز بور،زئوس

چهار روش شگفت‌انگیز که فیزیکِ کوانتوم واقعیت را به چالش می‌کشد

فرض کنید روزنامه آخر هفته را باز می‌کنید و به دنبال صفحات معما سراغ بازی سودوکو می‌روید. شما تمام صبح را روی این معمای منطقی صرف می‌کنید، و فقط در چند مربع پایانی می‌فهمید که…