مرور برچسب

چندجهانی

آیا ما در یک چندجهانی زندگی می‌کنیم؟

موضوع چندجهانی راهی برای تأمل فراهم می‌آورد و مارا وادار می‌کند که در مورد همه چیز سوال کنیم. در این مقاله می‌خواهم چهار دیدگاه مختلف را از چندجهانی توضیح دهم که توسط دانشمندان و کیهان‌شناسان ارائه شده‌است. ما معمولاً جهان خود را پهنه‌ای…

اندازه‌گیری کیهان

در قرن پیش کیهان‌شناسان یک داستان حماسی  از یک کیهان گسترده‌ی غیرقابل تصور خلق کرده‌اند که میلیاردها سال پیش با یک مه‌بانگ (بیگ بنگ) آغاز شده است. اما آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که آنها درست فهمیده اند؟
go2top