ما در ابتدای درک این سؤال هستيم كه چرا هوش مصنوعی را می‌توان به سادگی فریب داد و چگونه از اين فرآيند می‌توان جلوگیری نمود. چرا ماشين (هوش مصنوعی) گمان می‌كند لاك پشت يك موشك است؟ (با توجه به یافتن موشک در تصاویری که برای پیدا نمودن لاک‌پشت به هوش...