انرژی هسته‌ای چیست؟ چطور تولید می‌شود؟ انواع نیروگاه‌های هسته‌ای چطور کار می‌کنند؟ این ویدئو به این سوالات پاسخ می‌دهد: