مرور برچسب

نوترینو

نوترینو چقدر بزرگ است؟

ذره نوترینو یکی از قطعات مدل استاندارد فیزیک ذرات است که دارای برهم‌کنشی بسیار ضعیف است. این ذره در فرآیندهای هسته‌ای نظیر مرکز ستارگان و واکنش‌های هسته‌ای تولید می‌شود. اغلب شنیده‌ایم که نوترینو بسیار بسیار کوچک است و برهمکنش خیلی ضعیفی…
go2top