جدیدترین مطالب را دنبال کنید

نظریه میدان کوانتومی

ممکن است «بزرگترین خطای اینشتین» سرانجام برطرف شود

یک مشکل بنیادی در فیزیک وجود دارد. یک عددِ تنها، به نام ثابت کیهان‌شناختی، دنیای میکروسکوپی مکانیک کوانتومی و دنیای ماکروسکوپی نسبیت عام اینشتین را به هم مربوط می‌کند. اما هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند مقدار این ثابت را بپذیرد. در واقع، یک اختلاف بسیار بزرگ بین مقدار بدست آمده از طریق...

07:00
کانال علم روز