مرور برچسب

نظریه ریسمان

در جستجوی سیاه‌چاله‌های پیرتر از کیهان

کشف سیاه‌چاله‌های نخستینِ قدیمی‌تر از بیگ‌بنگ ممکن است شواهدی برای وجود یک کیهان پیشین باشند و علم کیهان‌شناسی را بازنویسی کند. این یک ایده وحشتناک است، اما برخی فیزیکدانان فکر می‌کنند که ما شانس پیدا کردن آن‌ها را داریم.

سرمنشاء فضا و زمان

فضا و زمان را می‌توان از واقعیتی بنیادی‌تر استنباط کرد. درک ماهیت بنیادی فضا- زمان می‌تواند ما را به هدف نهایی فیزیک یعنی گرانش کوانتومی نزدیک کند.

نظریه ریسمان چیست؟

مفاهیم عجیب و غریب نظریه ریسمان و ابعاد چندگانه در واقع از تلاش برای درک آشناترین نیروها یعنی گرانش، ناشی می‌شود. طبق برخی نقل‌ها در سال ۱۶۶۵ با افتادن یک سیب نیوتون به قانون جهانی گرانش رسید و به این نکته پی‌ برد که ماهیت نیرویی که سیب را…

آیا ما در یک چندجهانی زندگی می‌کنیم؟

موضوع چندجهانی راهی برای تأمل فراهم می‌آورد و مارا وادار می‌کند که در مورد همه چیز سوال کنیم. در این مقاله می‌خواهم چهار دیدگاه مختلف را از چندجهانی توضیح دهم که توسط دانشمندان و کیهان‌شناسان ارائه شده‌است. ما معمولاً جهان خود را پهنه‌ای…
go2top