مرور برچسب

نجوم رادیویی

با داشتن تلسکوپ‌های رادیویی می‌توانید یکی از بزرگترین انفجارهای جت از یک کهکشان نزدیک را ببینید

یکی از مفاهیمی که تجسم آن دشوار است اندازه‌ی ظاهری اجسام در آسمان است. در واقع منظور اندازه‌ی واقعی یک جسم نیست، بلکه مقدار مساحتی است که یک جسم در آسمان می‌پوشاند. اندازه‌ی ظاهری به اندازه‌ی واقعی یک جسم و فاصله‌ی آن از ما بستگی دارد. به…
go2top