مرور برچسب

مشتری داغ

چگونه «مشتری‌های داغ» در مداری بسیار نزدیک به ستاره‌ی خود قرار می‌گیرند

ستاره‌ها و سیارات مجاورشان می‌توانند سیارات غول‌پیکر را به سمت خورشیدِ خود پرتاب کنند. مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد سیارات غول‌پیکر عجیب و غریب به نام مشتری داغ، که نزدیک به خورشید خود می‌چرخند، می‌توانند توسط سیارات دیگر و ستارگان نزدیک به…
go2top