مرور برچسب

مریخ

مریخ فصل‌هایی دارد که احتمالاً وجود آب پنهان در این سیاره را آشکار می‌سازد

برای یافتن آب در مریخ داده‌های بسیاری جمع آوری شده و زمان زیادی صرف تحقیق درباره آن گردیده است. نشانه‌هایی از وجود دریاچه‌های زیرزمینی در مریخ اعلام شده اما دوباره نادیده گرفته شده‌اند. فرضیه‌ی یخ ذوب شده پیشنهاد گردیده و سپس دوباره کنار…
go2top