مرور برچسب

مدل تورمی

آیا ما در یک چندجهانی زندگی می‌کنیم؟

موضوع چندجهانی راهی برای تأمل فراهم می‌آورد و مارا وادار می‌کند که در مورد همه چیز سوال کنیم. در این مقاله می‌خواهم چهار دیدگاه مختلف را از چندجهانی توضیح دهم که توسط دانشمندان و کیهان‌شناسان ارائه شده‌است. ما معمولاً جهان خود را پهنه‌ای…
go2top