جدیدترین مطالب را دنبال کنید

ماده تاریک

دانشمندان یک گام به کشف راز ماده تاریک نزدیک‌تر شدند

دانشمندان یک ذره زیر اتمی را کشف کرده‌اند که می‌تواند ماده تاریک کیهانی را در بیگ بنگ تشکیل داده باشد. بیشتر ماده سازنده کیهان از ماده تاریک است اما علی‌رغم چندین دهه پژوهش، منشاء فیزیکی آن همچنان مبهم باقی مانده است. در عین حال که ماده تاریک به صورت مستقیم...

02:007

نظریه هاوکینگ درباره ماده تاریک رد شد

بعد از گذشت چندین دهه از پیشنهاد ماده تاریک توسط ورا روبین و کنت فورد، همچنان یک راز باقی مانده است. چیزی که کهکشان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما با نور برهمکنش نمی‌کند. ما معمولا در رد برخی امکان‌ها و نظریه‌ها بهتر عمل می‌کنیم تا اثبات درستی آن‌ها، و...

02:03
کانال علم روز