مرور برچسب

لایبنیتز

زندگی اسرارآمیز آیزاک نیوتن

سر آیزاک نیوتن یکی از بزرگترین دانشمندان و نوابغ کل طول تاریخ بشریت است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری علم مدرن داشت. اغلب ما کم و بیش درباره زندگی علمی این شخصیت برجسته علمی شنیده‌ایم اما زندگی نیوتن جنبه‌هایی دارد که تا حدی رازآمیز و حتی…
go2top