مرور برچسب

قانون

واقعیت، فرضیه، نظریه و قانون؛ تفاوت این‌ها در چیست؟

اغلب شنیده‌ایم که مردم عادی می‌گویند این صرفا یک فرضیه است یا فقط یک نظریه است. یا گفته می‌شود قانون نسبیت یا قانون گرانش. تا حالا فکر کرده‌اید که این واژه‌ها دقیقا به چه معنا هستند؟ از دیدگاه فلسفه علم تعریف این مفاهیم چیست؟ در این ویدئو…
go2top