مرور برچسب

قانون تیتیوس-بده

بازخوانی یک پرونده علمی:کشف سیارک سرس

مقدمه یکی از سوالاتی که سالها منجمین و ریاضیدانان آن زمان را به خود مشغول کرده بود فاصله زیاد بین مریخ و مشتری بود و حدس زده میشد که مربوط به جرم زیاد مشتری می باشد. به عنوان مثال نیوتن این مساله را به دیدی مذهبی می نگریست و معتقد بود این…
go2top