1. صفحه نخست
  2. فیزیک،امواج گرانشی،نسبیت،مکانیک کوانتومی،پایان فیزیک

Tag: فیزیک،امواج گرانشی،نسبیت،مکانیک کوانتومی،پایان فیزیک

آیا فیزیک به پایان خود رسیده است؟

برخی می‌گویند علم فیزیک به پایان خود رسیده است و فقط چند مسأله بزرگ باقی‌مانده است که امیدی نیست به این زودی‌ها حل شوند. در مقاله زیر که توسط روبرت دیکگراف رئیس موسسه مطالعات پیشرفته…