1. صفحه نخست
  2. فرضیه شبیه سازی،مکانیک کوانتومی،ماتریکس

برچسب: فرضیه شبیه سازی،مکانیک کوانتومی،ماتریکس

آیا ما در یک شبیه‌سازی زندگی می‌کنیم؟ احتمال آن تقریبا ۵۰-۵۰ است.

معمول نیست که یک کمدین، هنگام بحث در مورد قوانین ­فیزیک با یک اخترفیزیکدان، مو به تن او سیخ کند. اما چک ­نایس­ کمدین در قسمت ­اخیر پادکست ستارتالک (Star Talk) این کار را کرد.…