مرور برچسب

سیارک

سرانجام ستاره شناسان دومین سیارک را در کمربند تروجان زمین پیدا کردند

زمین یک همراه جدید دارد. سیارک 2020XL5 ، یک سنگ فضایی کربنی به عرض یک کیلومتر در نقطه لاگرانژ L4 زمین کشف شده است - جایی که نیروهای گرانشی زمین و خورشید در آن تعادل برقرار می‌کنند. نقطه‌ای پایدار که اجسام می‌توانند در آن به دام بیفتند.…
go2top