مرور برچسب

سیاره مشتری

سیاره مشتری چگونه از بشریت محافظت می‌کند؟

سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است که به واسطه گرانش عظیم خود نقش مهمی در تاریخچه منظومه شمسی دارد. این سیاره گازی می‌تواند بخشی از سنگ‌های آسمانی که به سوی زمین حرکت می‌کنند را به سوی خود بکشد و مانع از برخورد با زمین شود. اما در…

تلسکوپ فضایی هابل شواهدی از بخار آب در یکی از نیمکره‌های قمر اروپا پیدا کرد

اروپا در زیر سطح یخی خود اقیانوسی وسیع را در خود جای داده است که ممکن است شرایط حیات را امکان‌پذیر سازد. این نتیجه، درک ستاره‌شناسان از ساختار اتمسفری قمرهای یخی را افزایش می‌دهد و به زمینه‌سازی برای انجام ماموریت‌های علمی برنامه‌ریزی شده…
go2top