مرور برچسب

ستارگان دوگانه

روش نام‌گذاری ستارگان

در زمان‌های قدیم، تنها خورشید و ماه، چند ستاره و سیارات قابل مشاهده دارای نام بودند. هر قوم و منطقه‌ای نامی خاص برای این اجرام می گذاشت. به‌عنوان مثال در منابع نجومی سراسر جهان از گذشته تاکنون برای کره‌ی ماه 3600  نام ذکرشده که برخی از…
go2top