مرور برچسب

ستاره نوترونی

بلعیدن یک سیاه‌چاله توسط ستاره

برای اولین بار، اخترشناسان شواهد محکمی از یک هم‌نوع‌خواری دوگانه‌ی نادر کیهانی (یک ستاره در حال بلعیدن یک جسم فشرده مانند یک سیاه‌چاله یا یک ستاره‌ی نوترونی) را به دست آوردند. به نوبه‌ی خود، آن جسم هسته‌ی ستاره را بلعیده و باعث منفجرشدن آن…
go2top