مرور برچسب

دنباله دار

خورشید به آرامی این دنباله‌دار را خرد می‌کند

تیمی از محققان با استفاده از مشاهدات زمینی و فضایی، دنباله‌دار 323P/SOHO را که به سختی قابل رؤیت است با دقت رصد کرده‌اند. این دنباله‌دار در سال 1999 کشف شد که به دلیل نزدیکی به خورشید رصد آن دشوار بود. به‌تازگی محققان دریافته‌اند که خورشید…
go2top