مرور برچسب

خوشه کهکشانی

جریان تاریک (Dark Flow) چیست؟

جریان تاریک اشاره به پدیده‌ای دارد که طبق آن بخش عظیمی از کهکشان‌ها همگی به سوی نقطه‌ای خارج از افق کیهانی ما کشیده می‌شوند. گروهی از دانشمندان با استفاده از داده‌های تابش پس‌زمینه کیهانی و اندازه‌گیری راستای حرکت حدود ۷۰۰ خوشه کهکشانی در…
go2top