مرور برچسب

خوان مالداسنا

جهان هولوگرافیک

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چه مقدار اطلاعات درون حجم محدودی از فضا می‌تواند ذخیره شود؟ در واقع اصل هولوگرافی که جرارد تهوفت در ۱۹۹۳ مطرح کرد نشان می‌دهد که اطلاعات موجود در ناحیه‌ای از فضا با حجم آن رابطه ندارد بلکه با مساحت سطح آن رابطه…
go2top