مرور برچسب

حلقه های زحل

نشانه‌های هسته‌ی فازی زحل در امواج حلقه‌های این سیاره

علیرغم نابودی فضاپیمای کاسینی ناسا در جو زحل، اما اطلاعات بدست آمده توسط آن همچنان به کشف حقایق شگفت انگیز در مورد سیاره حلقه دار زحل کمک می‌کند. مطالعه‌ی اخیر که در نسخه ماه آگوست Nature: Astronomy به چاپ رسیده، روش جالبی را برای کاوش…
go2top