مرور برچسب

جولیان باربور

زمان دو جهته

چرا زمان فقط به جلو حرکت می‌کند؟ جولیان باربور، می‌گوید شاید این‌طور نباشد و شاید در اثر بیگ‌بنگ زمان شروع به حرکت در دو جهت مخالف هم کرده باشد.
go2top