تا به حال فکر کرده‌اید که جهان در صد سال آینده چگونه خواهد بود؟ هزار سال دیگر چطور؟ یک میلیون سال بعد و یا حتی میلیاردها سال دیگر جهان چه وضعی خواهد داشت؟ ممکن است فکر کنید ما از کجا بدانیم! اما نظریه‌هایی داریم که می‌توانند تصویری از آینده جهان...