1. صفحه نخست
  2. بیگ بنگ،کیهانشناسی،کیهانشناسی همدیس چرخه‌ای،راجر پنرز،کیهان تورمی،کیهان اولیه

Tag: بیگ بنگ،کیهانشناسی،کیهانشناسی همدیس چرخه‌ای،راجر پنرز،کیهان تورمی،کیهان اولیه

سیگنال‌هایی از یک جهان پیش از بیگ بنگ؟

میچیو کاکو، فیزیکدان نظری می‌گوید: من معتقد به وجود یک چندجهانی از جهان‌ها هستم. که بر بحث جذابی تأکید دارد که طی دهه گذشته میان برخی از فیزیکدانان و کیهان‌شناسان پیش‌روی کره زمین، از جمله…