1. صفحه نخست
  2. بیگ بنگ،ترمودینامیک،فیزیک بنیادی،زمان

Tag: بیگ بنگ،ترمودینامیک،فیزیک بنیادی،زمان

آیا بیگ بنگ قوانین ترمودینامیک را نقض کرده است؟

تماشا کنید: … ادامه مطلب “آیا بیگ بنگ قوانین ترمودینامیک را نقض کرده است؟”