مرور برچسب

اینشتین

رازهای زندگی آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین مشهورترین دانشمند تمام اعصار است. وی با نبوغ خاصی که داشت با ارائه نظریه نسبیت، درک ما از جهان را برای همیشه دگرگون کرد. درباره اینشتین همواره افسانه‌ها و رازهای گوناگونی مطرح گردیده است. در بین عامه به لطف برخی رسانه‌ها از…

آیا زمان معنایی دارد؟

زمان یکی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان از دوران باستان تا به امروز را به خود مشغول داشته است. اینکه زمان آیا مستقل از رویدادهاست و یا چیزی است که با رویدادها معنا پیدا می‌کند. اینکه زمان همواره با یک سرعت می‌‌گذرد یا کند و تند…

ریاضیاتِ موجودات زنده

بحث در مورد فرهنگ لغت معتبر زبان انگلیسی آکسفورد سخت است، اما این تعریف از فیزیک که "شاخه‌ای از علم مربوط به طبیعت و ویژگی‌های ماده و انرژیِ موجودات غیرزنده " است ، ناقص است، زیرا فیزیک به مطالعه حیات هم می‌پردازد. فیزیکدانان در اولین نشست…

آیا همه‌چیز از پیش تعیین شده است؟

این ایده که دنیای کوانتومی آنچنان هم تصادفی نیست، برای بسیاری از فیزیکدانان یک تابوی ذهنی است. مایکل بروکس این سوال را مطرح می‌کند: با این وجود آیا می‌توان درکی از نظریه مکانیک کوانتومی داشت؟
go2top