مرور برچسب

ایده هارتل-هاکینگ

پیش از بیگ‌بنگ چه اتفاقی افتاد؟ ایده هاکینگ برای پیدایش جهان

استیون هاکینگ و جیمز هارتل و بعدها توماس هرتاگ ایده‌ای را مطرح کردند که در آن جهان هیچ آغازی ندارد. در واقع ایده آن‌ها این است که شرایط مرزی کیهان ما در آغاز این بوده که هیچ شرط مرزی ندارد و این ایده مشهور به «پیشنهاد بدون مرز» گردیده است.…
go2top