سه دانشمند از دانشگاه شیکاگو معتقدند راهی برای تولید ماده‌ای که همزمان الکتریسیته و انرژی را با بازدهی ۱۰۰ درصد منتقل کند یافته‌اند. در این حالت هیچ اتلافی به واسطه اصطکاک یا گرما وجود ندارد. این دستاورد، در نشریه Physical Review B چاپ شده است و یک چارچوب برای نوع...