مرور برچسب

ادغام کهکشان

کهکشان راه شیری در مسیر برخورد با کهکشانی دیگر اما نه برای اولین بار

هرچند ستارگان دوردست و کهکشان‌ها با سرعت در اطراف ما حرکت می‌کنند که در مقیاس زمانی نمای آسمان چندان تفاوتی با آسمان عصر یخبندان ندارد. حرکت آنها بسیار تدریجی است و در طی میلیاردها سال انجام می‌شود. اما اگر می‌توانستیم آسمان را مانند…
go2top