مرور برچسب

ابر ماژلانی بزرگ

ابر ماژلانی بزرگ یکی از خوشه‌های کروی خود را ربود

سال‌هاست ستاره‌شناسان می‌دانند که کهکشان‌ها می‌توانند هم‌نوع‌خوار باشند. درواقع کهکشان‌های عظیمی مانند راه شیری، با جذب همسایگان کوچکتر خود به این حد از جرم دست یافته‌اند. حال به‌نظر می‌رسد کهکشان‌های کوچکتر مانند ابر ماژلانی بزرگ هم با…
go2top