1. صفحه نخست
  2. آگاهی،خودآگاهی،هوش،زبان ماشین،علوم شناختی،مغز

Tag: آگاهی،خودآگاهی،هوش،زبان ماشین،علوم شناختی،مغز

آگاهی چیست؟

ایده‌ای جدید درباره ماهیت آگاهی و این‌که چرا ما آگاهی داریم، چگونگی بازتولید آن توسط ما را افشاء می‌کند. به قلم Michael Graziano نوروساینتیست   آگاهی یک مفهوم دشوار است. آگاهی چیزی فقط در سر…