جدیدترین مطالب را دنبال کنید

دسته : فیزیک بنیادی

1 بنیان‌های فیزیک در گرانش و کوانتوم

ممکن است سیاه‌چاله‌های در حال برخورد یک درخشش خیره کننده از نور ایجاد کنند

علیرغم شهرتشان به تاریک بودن، ممکن است دو سیاه‌چاله با نمایش یک نور کیهانی خاموش شوند. امواج گرانشی تابش شده از برخورد دو سیاه‌چاله ممکن است با یک درخشش نور...

03:0
پارادوکس اطلاعات سیاهچاله کمال حاجیان

پارادوکس اطلاعات در سیاه‌چاله: گفتگو با دکتر کمال حاجیان

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: پارادوکس اطلاعات در سیاه‌چاله میهمان: دکتر کمال حاجیان، متخصص فیزیک سیاه‌چاله از دانشگاه MiddleEast Technical University در ترکیه در صفحه اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

کمتر از 30 ثانیه
کانال علم روز