جدیدترین مطالب را دنبال کنید

دسته : فیزیک کاربردی

2 کاربردهای فیزیک و موضوعات غیر بنیادین فیزیک نظیر اپتیک، آکوستیک و کاربردهای فناورانه

فاخته قنبرنژاد سیستمهای پیچیده و کرونا

سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا: گفتگوی زنده در اینستاگرام

#Live موضوع: سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا میهمان این گفتگو: دکتر فاخته قنبرنژادمتخصص سیستم‌های پیچیدهاستاد دانشگاه صنعتی شریف پنجشنبه 5 تیر ماه 99ساعت 19:00، به وقت تهران در لایو...

01:05
کاربرد علم داده در فیزیک علیرضا وفایی صدر

کاربرد علم داده در فیزیک: گفتگو با دکتر علیرضا وفایی صدر

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: کاربرد علم داده در فیزیک میهمان: دکتر علیرضا وفایی صدر، پژوهشگر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) در صفحه اینستاگرام مجله علم روز: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

کمتر از 30 ثانیه
دکتر صادق رئیسی کامپیوترهای کوانتومی

آینده در پرتوی کامپیوترهای کوانتومی: گفتگو با دکتر صادق رئیسی

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: آینده در پرتوی کامپیوترهای کوانتومی میهمان: دکتر صادق رئیسی، استاد دانشگاه صنعتی شریف زمان سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران...

کمتر از 30 ثانیه
کانال علم روز