جدیدترین مطالب را دنبال کنید

دسته : اخبار

19

اولین تصویر از یک سیاه‌چاله

تیم تلسکوپ افق رویداد اولین تصاویر از یک سیاه‌چاله در مرکز کهکشان راه شیری را در یک کنفرانس خبری به نمایش عموم در خواهند آورد. می‌توانید در کادر پایین در...

کمتر از 30 ثانیه
کانال علم روز