جدیدترین مطالب را دنبال کنید

نویسنده آنلاین

نویسندگان علم روز

 1. حسین مصحفی، فارغ التحصیل دکترای فیزیک، کیهان‌شناسی
 2. سامان بزمی، دانشجوی دکتری فیزیک، ماده چگال نظری و فیزیک زیستی
 3. محسن مصحفی، ارشد فلسفه علم
 4. مهدی یوسف‌زاده، دانشجوی دکترای فیزیک، اخترفیزیک و فیزیک خورشید
 5. ویدا ولی‌پور، دانشجوی کارشناسی فیزیک
 6. بیتا باغانی، دانشجوی کارشناسی فیزیک
 7. حیدر شیخ احمدی، محقق پسادکترای فیزیک، کیهان‌شناسی
 8. زهره اسلامی، دانشجوی دکترای زیست‌شناسی
 9. مائده نوروزی، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک
 10. سعید مذهب، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک
 11. ریحانه کبیری، کارشناس ارشد فیزیک، منجم آماتور
 12. نرگس علیزاده، دانشجوی کارشناسی فیزیک

78 نوشته
حسین دارای دکترای فیزیک در گرایش کیهان‌شناسی است و علاقمند به گسترش دانش و آگاهی در جامعه است.

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.

کانال علم روز