مغناطش نخستین

تلاش برای یافتن میدان‌های مغناطیسی باقی مانده از انفجار بزرگ، می‌تواند کیهان‌شناسی را متحول کند. اکنون کیهان‌شناسان تصور می‌کنند در آستانه‌ی یک کشف قرار دارند.

یکسان یا متفاوت؟

به نظر می‌رسد سیستم‌های هوش مصنوعی، با وجود تمام دستاوردهای خود، نمی‌توانند در تشخیص مفاهیم "همانندی" و "متفاوت بودن" موفق باشند؛ محققان نگران هستند که تلاش برای خلق ماشین‌های واقعا هوشمند، ممکن است ناامیدکننده باشد.

آیا ما در یک چندجهانی زندگی می‌کنیم؟

موضوع چندجهانی راهی برای تأمل فراهم می‌آورد و مارا وادار می‌کند که در مورد همه چیز سوال کنیم. در این مقاله می‌خواهم چهار دیدگاه مختلف را از چندجهانی توضیح دهم که توسط دانشمندان و کیهان‌شناسان ارائه شده‌است. ما معمولاً جهان خود را پهنه‌ای…
go2top